Psychomotorische therapie

Psychomotorische therapie werkt voornamelijk vanuit het bewegen en het lichaamsgericht werken. Juist in dat bewegen kun je ontdekken en ervaren waar je of jullie krachten en mogelijkheden liggen. In de stappen naar verandering kan er geëxperimenteerd worden met nieuwe en andere manieren van omgaan met het probleem. Psychomotorische therapie vindt plaats in een bewegingsruimte. Zo beschikken we over verschillende ruimtes die daarvoor geschikt zijn (bv. een gymzaal). De psychomotorisch therapeut maakt gebruik van bewegingswerkvormen uit sport en spel maar ook meer lichaamsgerichte vormen waarin het voelen en het lijfelijk waarnemen meer centraal staat. Wanneer gezinnen gebruik maken van deze vorm van therapie (psychomotorische gezinstherapie) zullen de werkvormen zich meer richten op samenwerken en samenspelen waarin gezinsthema’s aan bod kunnen zoals bv. het oefenen met positie van de ouders, het weer plezier en samen ontspanning ervaren en het oefenen met grenzen.

Aanmelden

Om u aan te melden voor Psychomotorische therapie, klik hier.