What’s in a name? Waar staat Euthopia voor?

Eutophia komt van het Griekse ‘eu’ = goed; en ‘ t(h)opia’ = plaats, omgeving. Euthopia wil een goede plek zijn, een goede omgeving, een plaats waar mensen elkaar ontmoeten en om elkaar geven. De ‘Th’ staat ook voor ‘therapie’ en je herkent ook het woordje ‘hope’, hoop in euthopia. Mensen kennen wel het woord utopia, een ideale plaats voor geluk en welzijn. Maar dat is een ideale, geen echte reële plaats.

Dat is eu-thopia wel: dat is ook praktisch realiseerbaar. We willen voor de mensen en gezinnen die naar ons centrum komen een goede plaats zijn, waar er ook ruimte is voor hoop. We zoeken naar ‘passende’ hoop: hoop die aansluit bij het leven, de krachten en mooie dingen, maar ook de problemen en moeilijkheden. Er is ruimte voor dromen en wensen, maar er is ook ruimte voor zorgen en pijn.

Ontmoet Euthopia

Bruno Hillewaere

Psychotherapeut, systeemtherapeut, opleider en supervisor systeemtherapie

Over Bruno

Robert van Hennik

Systeemtherapeut, opleider en supervisor systeemtherapie

Over Robert

Jasmina Sermijn

Opleider, systeemtherapeut en supervisor

Over Jasmina

Marco Visser

Psychomotorisch therapeut, systeemtherapeut en opleider

Over Marco

Charlotte Boonstra

Klinisch psycholoog/psychotherapeut, opleider, leertherapeut en supervisor systeemtherapie

Over Charlotte

Gerianne Wijbrandi

Orthopedagoog Generalist (postmaster) en systeemtherapeut i.o.

Over Gerianne

Mirte Smeulders

Orthopedagoog en systeemtherapeut

Over Mirte

Marleen van Strien

Systeem Therapeutisch Werker

Over Marleen

Johan Remmerie

 Kinder- en jeugdpsychiater, psychotherapeut en systeemtherapeut i.o.

Over Johan

Nicole Bos

Psycholoog en systeemtherapeut

Over Nicole

Isabelle Royer

Systeemtherapeut

Over Isabelle

Elles Punt

Dramatherapeut, systeemtherapeut i.o. en opleider

Over Elles

Patricia Bruyn

Coördinator Praktijk en Opleiding

Over Patricia

Publicaties

Goemaere, P & Sermijn, J. (2016). Closer to you. Kortfilm geselecteerd en gesponsord door het Taos Institute.

Hennik, R. van (2006). Tijdschrift voor Systeemtherapie (2006, 3) artikel ‘Over jongleren’

Hennik, R. van (2007). Tijdschrift voor Systeemtherapie (2007, 4) artikel: I.m. Tom Andersen

Hennik, R. van (2008). NIZW bundel: Methodiekontwikkeling in de Jeugdzorg (2008) hoofdstuk ‘ Kleinduimpje, kortdurende intensieve systeemtherapie’

Hennik, R. van, Planjer, A. (2008). Tijdschrift voor Systeemtherapie (2008, 3) artikel: ‘Echt een kind van haar moeder’ mentaliseren bevorderende narratieve systeemtherapie in de behandeling van kinderen met hechtingsproblemen’.

Hennik, R. van (2009). Tijdschrift voor Systeemtherapie (2009, 4) artikel: ‘Het berijden van een olifant en het theater van de professional’.

Hennik, R. van (2011). Tijdschrift voor Systeemtherapie (2011, 1) artikel: ‘Verder vertellen, Verhaal maken in gezinstherapie’.

Hennik, R. van (2014). Systeemtheoretisch Bulletin (2014,2) artikel: ‘Struinen in systeemtherapie’

Hennik, R. van, Hillewaere, B. (2017) artikel: ‘Practice Based Evidence Based Practice. Journal of Family Therapy’.

Hillewaere, B.& Lefevere de Ten Hove, M. (2006). Narratieve en oplossingsgerichte toepassingen bij genogrammen: samen hoopvolle  perspectieven creëren.Tijdschrift voor systeemtherapie, 18, 2, pp. 69-87.

Hillewaere, B. (2006). Werken met de mogelijkheden van cliënten en families door middel van kernkwadranten en genogrammen.Tijdschrift voor Psychotherapie, 32, 3, pp. 161 –177.

Hillewaere, B. (2008c). Verbinden om goed te kunnen loslaten: Systeemtherapie voor gezinnen met adolescenten.Tijdschrift Systeemtherapie, 20, 3.

Hillewaere, B. (2008b). Samen en toch ook apart. Systeemtherapie voor adolescenten en gezinnen. Kinder & Jeugdpsychotherapie, 35, 2, 6-27.

Hillewaere, B. (2008a). Bouwstenen voor integratieve psychotherapie voor gezinnen met adolescenten. In M. Kinet (red.)psychoanalyse en/van het systeem; Bij jongeren en hun gezin. Antwerpen: Garant.

Hillewaere, B., Van Gerwen, J., Deuss, I., Sluijter, L., Bakker, H. & Van Eekeren, C. (2007). Meer gezinnen, meer mogelijkheden, meer oplossingen. Over gezinsdeeltijdbehandeling met adolescenten.Tijdschrift voor systeemtherapie, 19,4, pp. 196- 216.

Hillewaere, B. (2008). Leven en werk van Tom Andersen. Systeemtheoretisch Bulletin. 

Hillewaere, B. & Van Hennik, R. (2008). Leven en werk van Michael White. Systeemtheoretisch Bulletin, 26,2, 129-161.

Hillewaere, B. & Sins, T. (2008). Ervaringsgericht perspectief. In: E. Reijmers, A. Saveneije, & J. Van Lawick (Eds.) Handboek gezinstherapie. De tijdstroom.

Hillewaere, B. (2007a). In memoriam Insoo Kim Berg. Tijdschrift voor Familietherapie, 12, 2, 211-222.

Hillewaere, B. & Sermijn, J. (2007). Het landschap van de klacht. Systemisch werken met (jonge) kinderen. Tijdschrift voor Familietherapie, 12, 3, 325-333.

Hillewaere, B. & Van Hennik, R. (2014). Handboek Systeemtherapie, hoofdstuk 22: Ervaringsgericht Perspectief

Hillewaere, B., & Mous, J. (2017). Creativiteit en Doelgerichtheid in  dialogische systeemtherapieën. Tijdschrift Systeemtherapie,  29, 4, pp 260 – 277

Loots, G., Escudero, V., Sermijn, J., Jiraskova, K. & Lenaerts, P. (2009). Procesonderzoek. (pp. 107-115) In: Savenije, A., van Lawick, M.J. & Reijmers, E.T.M. (red.). Handboek Systeemtherapie. Utrecht: de Tijdstroom.

Maurer, J., M. Visser, B. Alberts & J. Krot (2011). Psychomotorische gezinstherapie in de praktijk. Kind & Adolescent Praktijk, 2, 60-66.

Rober P., Sermijn J. (2005). Het subjectbegrip en de relevantie voor gezinstherapeuten. Tijdschrift voor Familietherapie, 11, 2, 153-163.

Sermijn J., Loots G, Devlieger P. (2005). In dialoog rond het zelf: van een modern Cartesiaans zelf naar alternatieve opvattingen rond zelfheid. Tijdschrift voor Familietherapie, 11, 2, 117-153.

Sermijn J. (2007). Scènes uit een ontmoeting. De relatie tussen mens en psychiatrische diagnose. Leuven: Acco. (204 pg.)

Sermijn, J. (2008). Ik in Veelvoud. Een zoektocht naar de relatie tussen mens en psychiatrische diagnose. Leuven: Acco. (104 pg.).

Sermijn, J. (2008) Een mogelijke theoretische bril: de mens als rizomatisch verhaal. In: Van Gorp, C. Ik was gestoord. (pp. 195-197). Roeselare: Roularta.

Sermijn, J. (2009). De plaats van psychiatrische diagnoses binnen psychotherapie. Systeemtheoretisch Bulletin, 27, 1, 27-43.

Sermijn, J., Loots, G. & Devlieger, P. (2010). Wolves in Sheep’s clothing or Sheep in Wolf’s Clothing. Scenes of a dialogue. (online). Creative Approaches to Research, vol. 3, n° 2.

Sermijn, J. (2013). Rizomatisch denken in de systeemtherapie. Systeemtherapie, jg 25, nr 2, pp 72-85

Sermijn, J. (2013). Reactie op Frans Holdert. Systeemtherapie, Jg 25, nr 4, pp 193-248

Sermijn, J. (2014). Samen luidop verwonderen: in dialoog met Harlene Anderson. Systeemtherapie, vol. 26, 2, pp.79-86.

Sermijn, J. & Loots, G. (2015). Co-creating crazy patchworks: Becoming rhizomatic in systemic therapy. Family Process.

Sermijn, J. & Gergen, K. (2016). Spreid je therapeutische vleugels uit: een reflecterend proces met Kenneth Gergen. Systeemtheoretisch bulletin, JG 34, nr 2, pg. 183-204.

Sermijn, J. (2016). Kenneth Gergen: een portret zonder kader. Systeemtherapie, Jg 28, 2, pp. 173-179.

Sermijn, J. (2017). Hoe Vasalisa erin slaagt uit de schaduw van oude bomen te treden en een symbolisch netwerk van getuigen te co-creëren. In Vermeire, S. & Sermijn, J. (red) Narratieve en dialogische praktijken in de Lage Landen.

Sermijn, J. & Hillewaere, B. (2017). Collaboratieve & dialogische praktijken in een notendop. In: Vermeire, S. & Sermijn, J. (red.). Narratieve en Dialogische praktijken in de Lage landen. Antwerpen: Interactieacademie.

Sermijn J. (2019). Scènes uit een ontmoeting. Een meerstemmig verhaal over mens en psychiatrische diagnose. Herziene uitgave.

Vermeire, S. & Sermijn, J. (red) (2017). Wegen tot her-verbinding. Narratieve en dialogische praktijken in de Lage Landen. (wordt uitgegeven oktober 2017)

Visser, M. (2018). Contextcreatie, het co-creëren van een betekenisvolle vaktherapeutische context. Tijdschrift voor vaktherapie, 2, 16-22

Visser, M., Albrechts, B., Maurer, J., & Krot, H. (2010). Een dialoog tussen systeemtherapeut, psychomotorisch therapeut en gezin. In J. de Lange, Psychomotorische therapie, 115-131. Amsterdam: Boom.

Visser, M., J. Maurer, & M. Kramer (2013) Psychomotorische gezinstherapie, een eerste aanzet tot effectonderzoek. Tijdschrift voor vaktherapie, 2, 11-17

Bevriende instituten

Bezoek ook de websites van onze bevriende instituten:
www.e-i-e.nl