Wat is systeemtherapie?
Waarvoor kunt u bij ons terecht?
Specifieke behandelingen
Praktische informatie & aanmelden

Systeemtherapie

Wat is precies systeemtherapie? Systeemtherapie wordt ook wel eens relatie-en gezinstherapie genoemd. Maar het is nog net iets breder. ‘Systeem’ betekent dat je alles probeert te bekijken vanuit de samenhang en context. Kort samengevat, en hiermee doen we de systeemtherapie tekort, zijn er vijf uitgangspunten voor ons belangrijk.

Systeemtherapie…

…bekijkt de klachten vanuit context en de samenhang en we zullen ook samenwerken met belangrijke mensen uit deze context.

…richt zich ook op krachten en mogelijkheden, op wat mensen ook goed doen. Met deze krachten en mogelijkheden zullen we samen de moeilijkheden aanpakken.

…besteedt veel aandacht aan hoe mensen met elkaar omgaan en hoe de communicatie tussen mensen is (eerder dan dat we het probleem bij één persoon neer leggen).

…besteedt aandacht aan de drie tijdsdimensies: zowel het verleden, het heden als de toekomst zijn belangrijk. We zullen in het hier en nu het verleden proberen te begrijpen en een plaats te geven, om zo naar een hoopvolle toekomst toe te werken.

…is gericht op een goede samenwerking. Daarom willen we graag zo veel mogelijk feedback over hoe de gesprekken door de cliënten ervaren worden, zodat we kunnen of we samen goed bezig zijn of er dingen moeten bijgestuurd worden.

Een voorbeeld:

Een jongere heeft aandachtsproblemen, maar de problemen zijn vooral ontstaan na de scheiding van zijn ouders. Dan zullen we kijken naar de samenhang van klachten. Zo kunnen ook reële aandachtsproblemen zijn, maar kan het ook zijn dat emoties met betrekking tot de scheiding een rol spelen. Dit betekent niet dat ouders schuld hebben of de oorzaak zijn van het probleem, maar wel dat het belangrijk is van ook met de ouders te werken en te kijken hoe zij deel kunnen uitmaken van een verbetering van de klachten of een oplossing van het probleem.

Systeemtherapie

Binnen de systeemtherapie komt het hele gezin of delen daarvan met elkaar naar onze praktijk. In de systeemtherapie gaat het niet hoofdzakelijk om het individu maar kijkt de therapeut meer naar de onderlinge relaties, de omgang met elkaar en de invloed van de problemen op elk gezinslid. De therapeuten werken vanuit een breed systemisch kader en stemmen continu met u af of de behandeling en manier van werken voldoende aansluit bij uw verwachting. Binnen de gezinsbehandelingen wordt veel gesproken maar maken we ook gebruik van genogrammen en ervaringsgerichte oefeningen. Op indicatie kunnen we gebruik maken van onze specifieke kennis op het gebied van drama- en psychomotorische-gezinstherapie. Al onze systeemtherapeuten zijn lid van de Nederlandse vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG). Kijk voor meer informatie over systeemtherapie op www.nvrg.nl.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Onze behandelingen richten zich op alle leeftijden. Maar we hebben vooral ervaring met jongeren, gezinnen, jongvolwassenen en partnerrelaties. Daar willen we ons in de eerste plaats op richten en dit goed doen.

Enkele hulpvragen die bij ons voor komen zijn;

 • “We maken ons zorgen om onze dochter, ze is erg stil en somber. Ze wil niet meer met ons praten” – wat is er aan de hand?
 • “Er zijn te veel ruzies in ons gezin. We willen dit oplossen, meer rust in huis en als het kan opnieuw wat meer plezier samen”
 • “Ik ben bang dat mijn kind het slechte pad op gaat, hoe kan ik hier mee omgaan?”
 • “We hebben veel conflicten samen en willen onze huwelijk verbeteren”
 • “Ons kind wordt erg gepest op school, hoe kunnen we hem helpen?”

We werken veel met gezinnen, kinderen en jongeren met de volgende klachten:

 • Angsten en depressieve gevoelens
 • Faalangst en een negatief zelfbeeld
 • Schoolmoeilijkheden
 • Spanningen en conflicten in het gezin
 • Relatiemoeilijkheden
 • Moeilijkheden na een echtscheiding
 • Aanpassingen binnen een nieuw samengesteld gezin

Eerlijk aanbod

U kunt met meerdere vragen bij ons terecht, maar we willen vooral een eerlijk aanbod bieden. Dat wil zeggen dat we zo snel mogelijk in de behandeling (binnen de eerste drie gesprekken) samen met u goede afspraken willen maken en u een duidelijk beeld geven van wat wij u kunnen bieden. We evalueren regelmatig samen hoe we samenwerken en of we samen vooruitgang maken. Wij stellen ook uw eerlijke antwoorden op prijs.

Specifieke behandelvormen

Euthopia biedt verschillende behandelvormen aan naast systeemtherapie. Naast de zorgen die ervaren worden, kijken we binnen deze behandelvormen samen met u waar de mogelijkheden en krachten liggen voor verandering.

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden? Klik dan hier.

Na aanmelding volgt een intakegesprek waarop een eerlijk advies en behandelvoorstel volgt.