Individuele systeemtherapie

Waar lasten of problemen door kinderen en jongeren ervaren worden, heeft dat veelal zijn weerslag op het gezin. Als een kind of jongere geen aansluiting vindt bij leeftijdgenoten, veel en/of langere tijd somberheid ervaart, angstig is of ervaart klem te zitten, dan kan het voorkomen dat gezinsleden er samen niet of onvoldoende uitkomen. Naast de systeemtherapie is het binnen Euthopia mogelijk om een reeks individuele gesprekken met een van onze therapeuten te voeren, het liefst in combinatie met enkele gezinsgesprekken.

Aanmelden

Om u aan te melden voor individuele systeemtherapie, klik hier.