Dramatherapie

Dramatherapie is een actiegerichte therapie en werkt met het uitbeelden en uitspelen van thema’s, gebeurtenissen, relaties, herinneringen en wensen. Het in scene zetten en waarnemen, het innemen van verschillende perspectieven en het mogen veranderen in spel , zijn krachtige middelen om de regie over je eigen leven te nemen. Dramatherapie zet aan tot spontaniteit en creativiteit, inlevingsvermogen en moed. Binnen de therapie streven we naar een sfeer waarin het veilig is om te experimenteren voor alle gezinsleden. Er wordt gebruik gemaakt  van verschillende theaterwerkvormen en expressietechnieken zoals bijvoorbeeld rollenspellen, maskers, improvisatiespel, regisseren, gedichten en decors.  Door op een ‘speelse’ manier met jullie problemen aan de slag te gaan, kan het jullie helpen er op een andere manier tegenaan te kijken. De dramatherapeut zet de genoemde technieken bewust in om een acceptatie- en/of veranderings proces op gang te brengen. Het vooraf vaststellen van concrete doelen helpt richting te geven aan het therapieproces.

Aanmelden

Om u aan te melden voor dramatherapie, klik hier.