Systeemtherapie
Supervisie en leertherapie

Zomerschool Collaboratieve Systemische Praktijken

Opleidingen systeemtherapie

Euthopia verzorgt diverse opleidingen op het gebied van systeemtherapie. Het aanbod varieert van een 2-jarige Intensieve Opleiding Systeemtherapie , een opleiding tot systeemtherapeutisch werker en specialistische cursussen zoals narratieve & oplossingsgerichte systeemtherapie, kind, jongere en gezin. Ook workshops rond een specifiek thema bieden we aan. Alle opleidingen die we aanbieden zijn door de NVRG erkend en voor de workshops wordt accreditatie aangevraagd.

De tweejarige opleiding doen wij met hart en ziel en vanuit een systeemvisie, waar we bijzonder veel belang hechten aan onze waarden. Hierbij denken we aan eerlijkheid, authenticiteit, integratie van perspectieven, veel aandacht voor krachten en (persoonlijke) groei, emotionele verbinding, samenwerking en feedback.

Hoofdopleiders zijn Bruno Hillewaere en Robert van Hennik. Zij staan door hun jarenlange ervaring en hun persoon borg voor een gedegen opleiding en zorgen voor de continuïteit. Om een idee te hebben van deze systeemvisie en verschillende toepassingsgebieden kan u enkele publicaties en de visietekst van deze website downloaden. Een systeemopleiding geef je niet alleen: we doen dit steeds samen met andere systeemopleiders vanuit Euthopia of het eigen netwerk. Zo zal ondermeer Jasmina Sermijn (Vrije universiteit Brussel, Hestia) het kernteam van Euthopia komen vervoegen. En we zijn ook trots op enkele gedreven en deskundige opleiders uit ons netwerk: onder meer Justine Van Lawick en Hans Bom (Lorentzhuis), Greet Splingaer (Rapunzelvzw) en Peter Rober (context, Kuleuven).

Aanmelden

Om u aan te melden voor de twee-jarige opleiding systeemtherapie (132 uur basis + 2 specialistische blokken: 1) Narratief, dialogisch & oplossingsgericht perspectief en 2) specialistische cursus kind, jeugd & gezin), stuurt u een e-mail met daarin een motivatiebrief en C.V. naar bruno@euthopia.nl.

Twee-jarige opleiding systeemtherapie

NVRG-erkende, volledige opleiding systeemtherapie 132 uur basis + 2 specialistische blokken: 1) Narratief, dialogisch & oplossingsgericht perspectief en 2) specialistische cursus kind, jeugd & gezin gegeven door Bruno Hillewaere en Robert van Hennik.

Meer informatie

Zomerschool Collaboratieve Systemische Praktijken

In de zomer van 2019 organiseert Euthopia in samenwerking met het Houston Galveston Institute en het Taos Institute een NVRG erkende, zomerschool Collaboratieve Systemische Praktijken en daarbij aansluitend een internationaal certificaatprogramma: ‘Collaborative Practices’.

Meer informatie

Aanmelden

Supervisie en leertherapie

De supervisie wordt gegeven door NVRG-erkende supervisoren Bruno Hillewaere en Robert van Hennik.

Meer informatie

Aanmelden

Driedaagse training Psychomotorische gezinstherapie

Januari 2019

Heb je ook het idee dat je soms taal te kort komt en gezinnen graag meer wil laten ervaren, of ze meer in beweging zou willen brengen? Of ben je psychomotorische therapeut en wil je meer met het systemische aan de slag? Dan is deze training iets voor jou!

Meer informatie

Aanmelden