Systeemtherapeutisch werker

De Systeemtherapeutisch Werker is een systeemtheoretisch geschoolde en praktisch vaardige hulpverlener die op uiteenlopende hulpvragen antwoorden zoekt in een actieve samenwerking met sociaal en maatschappelijke betrokkenen. De Systeemtherapeutisch Werker is een relatiedeskundige. Hij/zij benadert vraagstukken vanuit hun culturele context, betrekt en activeert netwerken bij het creatief zoeken naar verandermogelijkheden.

Het beroep van de Systeemtherapeutisch Werker is een professioneel passend antwoord op eigentijdse maatschappelijke en politieke vragen. Hij/zij co-creëert een context waarin mensen in betrokken netwerken, vanuit steunbronnen en eigen (veer-)kracht regie hervinden in een sociaal en maatschappelijk ingebed leven.

De STW kan in vele beroepsvelden van toegevoegde waarde zijn. De STW heeft minimaal een HBO vooropleiding en is met de TTC-STW aanvullend opgeleid om vanuit een systeemtheoretisch perspectief te denken en te handelen.

De deelnemer die de TTC-STW voltooit en supervisie volgt krijgt de NVRG beroepserkenning als Systeem Therapeutisch Werker. Met dit lidmaatschap kunnen STW-ers deelnemen aan activiteiten die de NVRG organiseert, bijdragen om het systeemtheoretisch denken en werken verder te professionaliseren, uit te dragen en te verspreiden.

Doelgroep:

Maatschappelijk werkers, SPV-ers, vak therapeuten, psychologen, orthopedagogen, die een specialisatie wensen m.b.t. Systeemtherapeutisch werken. Ook andere hulpverleners die in hun beroepspraktijk met systemen werken zoals buurtwerker, gezinsvoogd, ouderbegeleider, F-ACT-, MDFT, MST-, FFT-therapeut.
U kunt deelnemen aan de opleiding als u een op de zorg- of welzijnssector gerichte bacheloropleiding op hbo- of universitair niveau heeft afgerond en gedurende twee jaar minimaal twee dagdelen per week systeemtherapeutische werkzaamheden verricht binnen de zorg- en welzijnssector.

Download visiedocument >>

Aanmelden

Om u aan te melden voor de opleiding Systeemtherapeutisch Werker, stuurt u een

e-mail met daarin een motivatiebrief en C.V. naar patricia@euthopia.nl

Hoofdopleider: Bruno Hillewaere

Startdatum: donderdag 4 juni 2020 (tweewekelijks op donderdag van 9.30-16.30u)

Locatie: Breda

Kosten: € 3.250,- exclusief supervisie en literatuur.

Voor de supervisie hanteren wij de richtlijnen van de NVRG. Voor de volledige opleiding en erkenning dien je individuele supervisie te volgen van 12 sessies en een groepssupervisiereeks van 12 sessies (minimaal 2 en maximaal 4 personen). Dit is mogelijk bij één van de supervisoren bij Euthopia, maar mag ook elders bij een NVRG erkende supervisor.