Systeemtherapeutisch werker

De Systeemtherapeutisch Werker is een systeemtheoretisch geschoolde en praktisch vaardige hulpverlener die op uiteenlopende hulpvragen antwoorden zoekt in een actieve samenwerking met sociaal en maatschappelijke betrokkenen. De Systeemtherapeutisch Werker is een relatiedeskundige. Hij/zij benadert vraagstukken vanuit hun culturele context, betrekt en activeert netwerken bij het creatief zoeken naar verandermogelijkheden. Het beroep van de Systeemtherapeutisch Werker is een professioneel passend antwoord op eigentijdse maatschappelijke en politieke vragen. Hij/zij co-creëert een context waarin mensen in betrokken netwerken, vanuit steunbronnen en eigen (veer-)kracht regie hervinden in een sociaal en maatschappelijk ingebed leven.

De STW kan in vele beroepsvelden van toegevoegde waarde zijn. De STW heeft minimaal een HBO vooropleiding en is met de TTC-STW aanvullend opgeleid om vanuit een systeemtheoretisch perspectief te denken en te handelen. De Systeemtherapeutisch Werker kan werken in de jeugdzorg, de geestelijke gezondheidszorg, in buurtteams of residentieel. Hij/zij kan gezinswerker zijn, ouderbegeleider in een ziekenhuis, een buurtwerker, gezinsvoogd, of methode geleid therapeut zoals bijvoorbeeld: F-ACT-therapeut, MDFT.-therapeut, MST-therapeut of FFT-therapeut.

De deelnemer die de TTC-STW voltooit en supervisie volgt krijgt de NVRG beroepserkenning als Systeem Therapeutisch Werker. Met dit lidmaatschap kunnen STW-’s deelnemen aan activiteiten die de NVRG organiseert, bijdragen om het systeemtheoretisch denken en werken verder te professionaliseren, uit te dragen en te verspreiden.

Doelgroep

Maatschappelijk werkers, SPV-ers, vaktherapeuten, psychologen, orthopedagogen, die een specialisatie wensen m.b.t. systeemtherapeutisch werken. Ook andere hulpverleners die in hun beroepspraktijk met systemen werken zoals buurtwerker, gezinsvoogd, ouderbegeleider, F-ACT-, MDFT, MST-, FFT-therapeut.
U kunt deelnemen aan de opleiding als u een op de zorg- of welzijnssector gerichte bacheloropleiding op hbo- of universitair niveau heeft afgerond en gedurende twee jaar minimaal twee dagdelen per week systeemtherapeutische werkzaamheden verricht binnen de zorg- en welzijnssector.

Aanmelden

Om u aan te melden voor de opleiding Systeemtherapeutisch Werker, stuurt u een e-mail met daarin een motivatiebrief en C.V. naar patricia@euthopia.nl

Hoofdopleider: Bruno Hillewaere

Startdatum: donderdag 23 april 2020

Locatie: Breda

Kosten: € 3.250,- exclusief supervisie en literatuur.