Twee-jarige opleiding systeemtherapie

De volledige opleiding systeemtherapie 132 uur basis + 2 specialistische blokken: 1) Narratief, dialogisch & oplossingsgericht perspectief en 2) specialistische cursus kind, jeugd & gezin met hoofdopleider Robert van Hennik start in maart 2020. U kunt zich inschrijven door een motivatiebrief en C.V. toe te sturen naar Robert van Hennik (robert@euthopia.nl). Hierna volgt een afstemmingsgesprek. Bij de selectiecriteria houden we rekening met de voorwaarden van de NVRG (zie onder), datum van inschrijving en de bereidheid om te leren in groep. Als toelatingsvoorwaarden hanteren wij de toelatingsvoorwaarden van de NVRG wat betreft vooropleiding en vereiste ervaring. De specialistische cursus kind, jeugd & gezin wordt opnieuw ter accreditatie voorgelegd.

Voor de praktische regeling (inschrijving, betaling,…) werken wij samen met de jeugdzorgacademie (www.dejeugdzorgacademie.nl). Wij hebben voor deze samenwerking gekozen omdat we dezelfde waarden en visie delen: de koppeling van hartelijkheid en menselijke waarden aan professionaliteit. Zij zorgen voor een vriendelijke  en correcte praktische regeling, wij staan borg voor de inhoud en de samenwerking van de opleiders. Zie voor het opleidingsreglement van de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie: www.nvrg.nl

Prijs: € 6950,-

Aantal deelnemers: minimaal 12 en maximaal 18.

Wilt u meer informatie?

Download hier het visiedocument over de opleiding.

Aanmelden

De groep voor opleiding systeemtherapie voor maart 2020 zit vol, ischrijven is niet meer mogelijk. Euthopia start met een nieuwe opleidingsgroep in het najaar van 2020. Inschrijven voor de wachtlijst is mogelijk door een mail te sturen naar: patricia@euthopia.nl

Om u aan te melden voor de twee-jarige opleiding systeemtherapie (132 uur basis + 2 specialistische blokken: 1) Narratief, dialogisch & oplossingsgericht perspectief en 2) specialistische cursus kind, jeugd & gezin), stuurt u een e-mail met daarin een motivatiebrief en C.V. naar robert@euthopia.nl.