Over Bruno Hillewaere

Het werken met gezinnen en families, vooral gezinnen met adolescenten is voor mij een grote passie. Niet altijd gemakkelijk, maar altijd uitdagend en het gaat nooit vervelen! Steeds opnieuw probeer ik samen met het gezin op zoek te gaan naar hun krachten en mogelijkheden om samen naar een hoopvolle toekomst toe te werken. In deze zoektocht ben ik erg geïnspireerd geraakt door, ondermeer, de narratieve en oplossingsgerichte benaderingen. Maar naast het aan de slag gaan met de krachten en mogelijkheden is het voor mij ook erg belangrijk om contact te maken met emoties, pijn en verlies, en te zien hoe gezinsleden hierin met elkaar verbinding kunnen leggen. Ik heb samen met enkele andere collega’s enkele boeiende projecten mogen opstarten, zoals een Multi Family Therapy groep voor adolescenten en hun families, het programma ‘kinderen uit de knel’ (voor kinderen en ouders in een vechtscheiding) en een feedback gestuurde integratieve systeemtherapie (‘Fits, samen met ondermeer Robert van Hennik). Met enkele collega’s ben ik in september 2015 een praktijk voor systeemtherapie gestart in Breda.

Sedert 2009 ben ik hoofdopleider systeemtherapie en het is met veel plezier dat ik hier kan aankondigen dat we in maart 2016 een volledige opleiding systeemtherapie zullen starten in Breda! Samen met Robert van Hennik en enkele andere enthousiaste en gepassioneerde systeemtherapeuten uit Nederland en Vlaanderen. Integratie is voor mij een sleutelwoord en in mijn publicaties en workshops besteed ik hier dan ook erg veel aandacht aan. Naast psychotherapeut, supervisor en hoofdopleider probeer ik ook werk te maken van het schrijven van artikels en een boek over systeemtherapie voor gezinnen met adolescenten (eveneens samen met Robert) . Wat ik ook graag doe is samen met anderen congressen opzetten. Zo ben ik erg trots en blij met het tweede narratief en dialogisch congres der lage landen, dat eind november in Antwerpen zal plaats vinden.

Het was al langer een droom om in Brabant, een raakvlak tussen het zuiden van Nederland en het noorden van België een opleiding systeemtherapie te starten. Als opleider systeemtherapie geloof ik sterk in groei en persoonlijke ontwikkeling door middel van een veilig en stimulerend groepsproces. Iedere keer  word ik weer verrast door de groei van de systeemtherapeuten in opleiding en de manieren die zij vinden om bepaalde zaken in gezinnen naar boven te halen.  Last but not least vind ik de uitwisseling met andere opleiders en andere instituten ontzettend inspirerend. Zo ben ik ook vast betrokken bij Rapunzel (www.rapunzelvzw.be), bij de internationale opleiding ‘collaborative practices (samen met ondermeer Jasmina Sermijn, VUB) en ben gastopleider bij het Lorentzhuis, het Amsterdams instituut voor Relatie-en gezinstherapie, de interactieacademie en de Universiteit Gent.

Dit alles daagt mij uit om het beste bij anderen en bij mezelf naar boven te halen. Ons werk is nooit af, gelukkig maar!

Bruno Hillewaere is psychotherapeut (BIG) en systeemtherapeut, opleider en supervisor.

Hij is lid van de NVRG.

bruno@euthopia.nl