Over Gerianne Wijbrandi

Mijn naam is Gerianne Wijbrandi, Orthopedagoog Generalist (postmaster) en systeemtherapeut i.o. Binnen de praktijk bied ik gezinstherapie en individuele therapie.

In de samenwerking met kinderen, jongeren en ouders probeer ik steeds te werken vanuit vertrouwen en een positieve werkrelatie. Ik vind het belangrijk om goed aan te sluiten bij de vraag en zorgen van een gezin. En samen op zoek te gaan naar de krachten, mogelijkheden en een hoopvolle toekomst. Voor mij zijn en blijven de ouders expert over hun kind. Mijn eigen deskundigheid (zoals hieronder vernoemd), zet ik daarbij graag in om samen met het kind, de jongere en het gezin op weg te gaan naar passende antwoorden en mogelijke oplossingen.

In de therapie vind ik het belangrijk om eerst goed aan te sluiten bij het verhaal waarmee kinderen, jongeren en ouders binnen komen. Ik probeer daarbij ruimte te maken voor verhalen van veerkracht en heb oog voor de kwetsbaarheid. Vervolgens ga ik samen met het gezin op zoek naar welke patronen tussen de gezinsleden de problemen mee in stand houden. Inzicht in deze interacties geeft ook vaak uitzicht op hoe men via kleine veranderingen tot verbetering kan komen.

In de afgelopen jaren heb ik sinds 2001 ruime ervaring opgedaan binnen de Jeugd- en Opvoedhulp – intensieve gezinsbehandeling, traumabehandeling-  en sinds 2015 ook in een expertteam. In de functie  van senior gedragswetenschapper in de Jeugdhulp miste ik de directe samenwerking met gezinnen, kinderen en jongeren, waardoor ik in september bewust en met veel enthousiasme de overstap heb gemaakt naar praktijk Euthopia. Ik ben trots te mogen werken binnen Euthopia met ervaren en deskundige collega’s en een multidisciplinair team.

Gezinnen kunnen onder andere bij mij terecht als sprake is van:

  • Gedragsproblemen
  • Ontwikkelingsproblematiek
  • Problemen binnen een nieuw samengesteld gezin
  • Opvoedingsvragen
  • Hechtingsproblematiek
  • Trauma gerelateerde klachten
  • Depressie en angst

Registraties: Orthopedagoog Generalist (lidmaatschap NVO, SKJ)

E-mailadres: gerianne@euthopia.nl

KVK nummer: 72548630

Klachtenregeling:

We proberen zo goed mogelijk met u samen te werken. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling. We vragen u om dit eerst met uw behandelaar te bespreken. Mocht u dan toch niet samen tot een oplossing komen dan kunt u een mail sturen naar info@euthopia.nl. We zullen in een gesprek samen met u kijken naar de klacht en dit bespreken. Mocht dat niet naar tevredenheid verlopen dan kunt u ook terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie van uw therapeut.

Onafhankelijke klachtencommissie van Gerianne Wijbrandi is 3PNL