In dialoog met het paar: koppels uitnodigen om hun relationele vleugels uit te slaan.

Tweedaagse verdiepende workshop: Narratieve en dialogische inspiraties binnen PRT

Jasmina Sermijn en Bruno Hillewaere

Paren komen vaak in therapie wanneer ze het gevoel hebben samen niet meer verder te kunnen. Ze zijn vastgelopen in arme verhalen over zichzelf, hun partner en hun relatie, en in herhalende patronen van spreken en omgaan met elkaar. Elke ervaring, elk nieuw verhaalelement wordt als een blaadje aan hetzelfde probleemverhaal opgehangen waardoor de meervoudige, flexibele relatie volledig verstart en het potentieel aan relationele vleugels ingebonden wordt. Hoe kunnen we het verhaal van koppels en van PRT zien als een rijk verhaal, waarin er ruimte is voor betekenisgeving, dialoog en verhalen? Jasmina Sermijn en Bruno Hillewaere zijn beiden opleiders die zich in partnerrelatietherapie laten inspireren door het narratieve, dialogische en collaboratieve gedachtengoed.

In deze workshop duiken we de praktijk in en gaan we aan de hand van casusmateriaal op zoek naar hoe we paren kunnen helpen om hun relationele vleugels uit te slaan. Het belang van rizomatisch luisteren, het in vraag stellen van dominante relatie- en genderdiscoursen, (systemisch) gebruik maken van de innerlijke dialoog, het doorbreken van monologen, het externaliseren van problemen,  het inzetten van de partner als getuige en het documenteren van rijke verhalen komt daarbij aan bod.

Jasmina Sermijn is werkzaam als zelfstandige systeemtherapeute & supervisor in Hestia, Centrum voor Psychotherapie en als vaste opleider bij Euthopia & Rapunzel.

Bruno Hillewaere Systeemtherapeut, psychotherapeut, hoofdopleider systeemtherapie Euthopia en verbonden aan Rapunzel (België).

Literatuur:
Sermijn, Jasmina, Paren uitnodigen om hun relationele vleugels uit te slaan – Narratieve inspiraties in partnerrelatietherapie, Tijdschrift Systeemtherapie, in druk, 2019

Aanmelden

Om u aan te melden voor de 2-daagse workshop stuurt u een e-mail naar: patricia@euthopia.nl

Data: maandag 29 en dinsdag 30 juni 2020

Locatie: Euthopia in Breda

Maximaal aantal deelnemers: 20

Kosten: € 450,- voor 2 dagen inclusief koffie/thee/water

Accreditatie wordt aangevraagd