Van onthecht naar verbonden

Gesprekken met kinderen, jongeren en hun gezin na traumatische ervaringen.

Sabine Vermeire

Kinderen en gezinnen in multistress contexten of kinderen met traumatische levensgeschiedenissen (geweld, verwaarlozing, misbruik of psychiatrische problematiek) raken soms verstrikt in moeilijkheden, zijn overspoeld door emoties en laten problematisch gedrag zien. Vaak zijn verschillende hulpverleningsinstanties zoals jeugdzorg en kinderbescherming betrokken en diagnoses als ‘hechtingsgestoord’ of ‘onveilig gehecht’ zijn meermaals gevallen. Ondanks de vele inspanningen en pogingen om de problemen op te lossen of te veranderen, komen deze kinderen en hun omgeving steeds meer klem te zitten. Vanaf het moment dat het kind en zijn gezin of relevante betrokkenen de therapiekamer binnenkomen zijn de spanningen, frustraties en machteloosheid voelbaar.

We gaan samen op zoek naar wegen om samen met de kinderen en hun netwerken alternatieve verhalen over de problemen, over elkaar en hun relaties naar de voorgrond te halen, en nieuwe, rijkere betekenissen te creëren. Op een speelse wijze proberen we ‘a sense of agency’ in hun leven te bevorderen en leefbaarder, hoopvoller narratieven te ontvouwen waarbij ze terug verbonden raken met wat en wie ze waarden-vol vinden en met de gemeenschap.

  • We creëren veilige identiteitsterritoria en een team of support en solidariteit door knuffelberen, Beyoncé and oma uit te nodigen als co-therapeuten
  • We ontrafelen verhalen van marginalisering en stigmatisatie door te werken met interviews en enquêtes ( Wil je aub de XL vragenlijst over ‘angst’ invullen en bezorgen aan een 9-jarige jongen?)
  • We verbinden de toekomstige professionals en belangrijke personen uit het netwerk van bij de eerste gesprekken als outsider witness.
  • We exploreren verschillende wijzen van spreken vanop verschillende posities en rollen
  • We hebben gesprekken over gevoelens van schuld en schaamte zowel bij de kinderen als de ouders
  • We speuren naar kleine acties van verzet, protest, zich staande proberen houden en maken gezinsleden hun antwoorden en lokale kennis zichtbaar.
  • We ontwikkelen rijkere betekenissen voor problematisch en zelfdestructief gedrag en staan stil bij de antwoorden van het lichaam
  • We proberen verhalen van het verleden, heden en toekomst te her-verbinden via tijdslijnen en biografische interviews en komen tot meer coherente verhalen en identiteiten

De tweedaagse zal een theoretisch kader aanreiken maar ook doorspekt zijn met demonstraties, videofragmenten van gesprekken, oefeningen en rollenspelen

Sabine Vermeire

Systemisch en narratief psychotherapeut, opleider, supervisor en staflid aan de Interactie-Academie vzw.  Expertiseterreinen zijn kinderen, jongeren, ouders en gezinnen in moeilijke en zorgwekkende omstandigheden (hechtingsmoeilijkheden,  geweld, misbruik of psychiatrische problematiek) en het werken met creatieve methodieken als het praten stokt. Zij publiceerde over deze diverse thema’s en terreinen.

Literatuur
Vermeire, S., & Sermijn, J. (red., 2018) Wegen naar her-verbinding – Narratieve, collaboratieve en dialogische praktijken. Antwerpen: Interactieacademie.

Aanmelden

Data: vrijdag 19 en zaterdag 20 juni 2020.

Kosten : € 450,- voor de 2-daagse workshop inclusief koffie/thee

Locatie: Euthopia, Zandberglaan 54 in Breda

Voor meer info en inschrijven: patricia@euthopia.nl